Produkcja blach

Jednym z najpopularniejszych wyrobów hutniczych jest blacha. Wyróżnia się wymiarami, gdzie jej grubość jest w znacznym stopniu mniejsza, aniżeli długość, czy szerokość. Ponadto zakres grubości blachy to zazwyczaj dziesiąte części milimetra do kilkudziesięciu milimetrów. Dzięki temu też możemy podzielić blachy na ich grubość (blacha cienka - do 5 mm, blacha gruba - powyżej 5 mm). Blachy zazwyczaj są gładkie, ale mogą również posiadać pewną fakturę (blacha żeberkowa, blacha falista). Produkt ten może być dostarczany jako taśmy zwinięte w kręgi, bądź w postaci płaskich arkuszy. Wyróżnić możemy blachy kortenowe oraz blachy produkowane z różnych stali, w naszej ofercie znajdują się:

Blacha ze stali czarnej (węglowej)

Stal czarna, nazywana również węglową, jest obrobionym stopem żelaza o zawartości węgla nie większej, niż 2,1%. Taką stal walcuje się na gorąco, aż otrzyma się oczekiwaną grubość. Ze względu na grubość ze stali czarnej możemy otrzymać trzy rodzaje stali: stal gorącowalcowaną (HR), stal zimnowalcowaną (CR) i stal ocynkowaną ogniowo (HDG). Taka stal służy również do produkcji blach. Ze stali czarnej możemy otrzymać blachy:

 • czarne gładkie: gorącowalcowane i zimnowalcowane
 • czarne żeberkowe: łezkowe i rombowe
 • ocynkowane.

Blacha ze stali kotłowej

Stal kotłowa, nazywana inaczej jako stal żarowytrzymała, czy stal stopowa. Jest to stal, która stosowana jest w miejscach pracy, gdzie pojawia się temperatura do 600 stopni Celsjusza. Przy wyborze takiej stali należy pamiętać o wybraniu odpowiedniego gatunku, ze względu na różną odporność na niszczące działanie gorących gazów, ciągliwość, spawalność, czy też odporność na relaksację i korozję. Nasza oferta obejmuje sprzedaż blachy kotłowej w gatunkach: P265GH, P355GH, 16Mo3, 13CrMo4-5 oraz 10CrMo9-10.

Blacha ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna to wyjątkowy nieutleniający się gatunek stali, który posiada wysoką odporność na korozję, dzięki swoim specjalnym właściwościom fizykochemicznym. Taka stal jest również odporna na czynniki atmosferyczne, rozcieńczone kwasy, czy roztwory alkaliczne. Stal nierdzewna to jest sumą kilku stopów, w tym chromu (ok. 10,5%-30%), niklu (do 30%) i żelaza, oraz różnych innych pierwiastków takich jak mangan, węgiel, miedź, czy azot. Nasza oferta zawiera również blachy ze stali nierdzewnej, które mogą znajdować się w naszym magazynie lub są natychmiastowo sprowadzane bezpośrednio od producenta.

Blacha ze stali żarowej

Stal żarowa to stal, która posiada bardzo wysoką odporność na wysokie temperatury i ich negatywne działanie. Stal żarową ze względu na stosowane domieszki możemy podzielić na różne właściwości, czyli stal żaroodporną oraz stal żarowytrzymałą. Taką stal dzielimy również w zależności od zastosowanego gatunku, przykładowo stal żarodoporna ferrytyczna lub austenityczna. Dzięki zastosowaniu takiej stali możemy zaoferować wysokiej jakości blachy ze stali żarowej, które używane są na przykład przy produkcji elementów pieców przemysłowych czy osłon termopar.

Blacha ze stali narzędziowej

Stal narzędziowa to stal przeznaczona do produkcji narzędzi. Taka stal wyróżnia się wysoką twardością oraz odpornością na przegrzanie, ścieranie i odkształcanie, dzięki dużej zawartości węgla i właściwej obróbce cieplnej. Stal narzędziową dzielimy na węglowe i stopowe (do pracy na zimno i gorąco). W naszej ofercie znajdują się również blachy ze stali narzędziowej (formatki).

Blacha ze stali specjalnej

Stal specjalna to stal tworzona do specjalnych zastosowań, która wyróżnia się dodatkami stopowymi w dużych ilościach i powstaje przy bardzo skomplikowanej obróbce cieplnej. Dzięki temu w naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości blachy ze stali specjalnej, między innymi:

 • blachy z walcowania na wymiary ścisłe,
 • blachy trudnościeralne typu QUARD 400, 450 oraz 500,
 • blachy o podwyższonej wytrzymałości S690QL.

Oferta na blachy

Szukając blach zróżnicowanych ze względu na zastosowaną stal, nasza firma wychodzi naprzeciw oferując:

 • blachy ze stali czarnej (węglowej) w tym:
  • blachy czarne gładkie: gorącowalcowane i zimnowalcowane,
  • blachy czarne żeberkowe: łezkowe i rombowe,
  • blachy ocynkowane,
 • blachy ze stali kotłowej,
 • blachy ze stali nierdzewnej,
 • blachy ze stali żarowej,
 • blachy ze stali narzędziowej,
 • blachy ze stali specjalnej, w tym:
  • blachy z walcowania na wymiary ścisłe,
  • blachy trudnościeralne typu QUARD 400, 450 oraz 500,
  • blachy o podwyższonej wytrzymałości S690QL,
 • blachy cortenowe.

Poznaj naszą pełną ofertę i ceny blachy kontaktując się z nami.