Wyroby ze stali żarowej

Stale żarowe, dzięki swojej odporności na działanie wysokich temperatur, znajdują zastosowanie w budowie wielu maszyn, instalacji i urządzeń przemysłowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wyrobów, wykonanych z różnych gatunków tej stali.

Zastosowanie stali żarowej

Stal żarowa jest materiałem, który może pracować w bardzo wysokich temperaturach - w przedziale nawet 850-1150 °C. Używa się jej do produkcji części pieców przemysłowych, kotłów parowych oraz instalacji służących do przeróbki ropy naftowej. Stal żarowa stosowana jest również w produkcji osłon termopar, prowadnic oraz innych elementów pieców przemysłowych.

Oferowane przez nas wyroby znajdują się w naszym magazynie bądź są niezwłocznie sprowadzane bezpośrednio od producenta.

Czym wyróżnia się stal żarowa?

Stale żaroodporne w swym składzie zawierają niewiele węgla – we wszystkich ich gatunkach, za wyjątkiem stali zaworowej, udział tego pierwiastka nie przekracza 0,2%. Ponadto wyróżnia je wysoka zawartość chromu, przekraczająca przeważnie 12%. W produkcji stali żarowych wykorzystuje się ponadto szeroką gamę dodatków stopowych, takich jak glin, krzem, molibden, wanad, wolfram, tytan i kobalt. Udział poszczególnych składników wpływa na właściwości gatunków tej stali, decyduje również o jej najistotniejszych cechach – żaroodporności i żarowytrzymałości.

Zadzwoń

Dowiedź się więcej o naszej ofercie stali żaroodpornej

Stal żaroodporna a żarowytrzymała

Stale żarowe, w zależności od stosowanych w nich domieszek, różnią się swoimi właściwościami. Do najważniejszych z nich zalicza się żaroodporność i żarowytrzymałość. Pierwsza z cech świadczy o odporności stali na działanie powodujących korozję gazów utleniających przy wysokich temperaturach. Żarowytrzymałość z kolei oznacza zdolność do przenoszenia naprężeń mechanicznych w wysokich temperaturach.

Stal żarowytrzymałą wykorzystuje się do produkcji turbin, części maszyn, wałów wirnikowych, urządzeń ciśnieniowych, śrub i nakrętek, z kolei z żaroodpornej wykonuje się m.in. kotły, piece, sprzęt dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego czy elementy systemów transportowych.

Gatunki stali żarowych

Podstawowo, stale dzieli się, ze względu na różnice w strukturze wewnętrznej, na ferrytyczne i austenityczne. Stale żarowe ferrytyczne mogą pracować w temperaturach od 850 do 1100°C, z kolei austenityczne – w temperaturach z zakresu 1000-1150°C. Wytrzymałość temperaturowa zależy od gatunku stali – przykładowo, stal X10CrAlSi13 cechuje się żaroodpornością do 950°C, z kolei X10CrAlSi18 – do 1050°C.

Poniżej zestawiono wybrane gatunki stali żarowych ferrytycznych i austenitycznych, wraz z ich oznaczeniami według różnych norm.

Wybrane gatunki stali żarowej

STAL ŻAROODPORNA FERRYTYCZNA
temp. pracy to 850-1100 st. C w zależności od gatunku

PN DIN EN
H13JS 1.4724 X10CrAlSi13
H18JS 1.4742 X10CrAlSi18
H24JS 1.4762 X10CrAlSi25

STAL ŻAROWYTRZYMAŁA AUSTENITYCZNA
temp. pracy to 1000-1150 st. C w zależności od gatunku

PN DIN EN
H23N13 1.4833 12CrNi23-13
H23N18 1.4843 16CrNi25-20
H20N12S 1.4828 15CrNiSi20-12
H25N20S2 1.4841 15CrNiSi25-21