Polityka jakości POLSTAL

W firmie POLSTAL konsekwentnie stosujemy formy i metody pracy zapewniające maksymalne zaspokojenie potrzeb i wymagań naszych aktualnych oraz potencjalnych Klientów. Systematycznie poszerzamy rynki zbytu, pozyskując nowych Klientów, co zapewnia znaczący wzrost obrotów firmy.

Skuteczne i konsekwentne działania na rzecz jakości powodują, że logo firmy POLSTAL oznacza dla każdego naszego Klienta stabilną współpracę oraz najwyższy poziom jakości dostarczanych wyrobów; dla Załogi firmy natomiast – pełną satysfakcję z wykonywanej pracy.

Dla zapewnienia zadowolenia i zaufania stałych oraz pozyskiwanych Klientów, a w konsekwencji ugruntowania wiodącej pozycji na rynku, właściciele firmy określili następujące strategiczne cele jakościowe:

  • poszerzenie oferty asortymentowej
  • pozyskiwanie nowych Klientów
  • wzrost wartości sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego

Ustanowiona polityka jakości jest realizowana poprzez określanie imiennej odpowiedzialności pracowników na każdym szczeblu zarządzania i operatywnej działalności firmy za osiąganie przyjętych celów jakościowych.