Produkcja płaskowników

Płaskownik stalowy to rodzaj kształtownika o formie płaskiego pręta, charakteryzujący się prostokątnym przekrojem poprzecznym. Z tego też względu, określa się go również mianem pręta płaskiego bądź pręta prostokątnego. Płaskowniki powstają w wyniku walcowania, ciągnienia bądź cięcia blach.

Płaskowniki ze stali czarnej (węglowej)

Stal czarna to obrobiony stop żelaza i węgla, w którym zawartość C nie przekracza 2,1%. Powstaje ona w arkuszach bądź na szpulach, które następnie poddawane są walcowaniu. Wyróżniamy stal gorącowalcowaną (HR), zimnowalcowaną (CR), charakteryzującą się lepszym wykończeniem powierzchni, oraz stal ocynkowaną ogniowo (HDG).

W naszej ofercie znajdziesz wykonane ze stali czarnej pręty płaskie, przeznaczone do stosowania w budownictwie, jako elementy konstrukcji stalowych.

Płaskowniki ze stali kotłowej

Stal kotłowa, zwana również żarowytrzymałą, to rodzaj stali stopowej, mogącej pracować w warunkach wysokich temperatur (do 600°C). W zależności od gatunku, stale kotłowe różnią się odpornością na działanie gorących gazów, relaksację i korozję, a także ciągliwością i spawalnością. Oferujemy różnorodne pręty, w tym pręty płaskie, wykonane ze stali kotłowej:

  • P250GH,
  • P355GH,
  • 16Mo3,
  • 13CrMo4-5.

Płaskowniki ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna to stop żelaza z chromem (10,5-30% Cr) i niklem (do 30% Ni), zawierający również mangan (ok. 2,5%) i inne pierwiastki, takie jak m.in. węgiel, miedź czy azot. Wyróżnia się ona wysoka odpornością na korozję wywołaną czynnikami atmosferycznymi, rozcieńczonymi kwasami i roztworami o charakterze alkalicznym. W naszej ofercie znajdziesz również szeroki wybór płaskowników ze stali nierdzewnej.

Płaskowniki ze stali żarowej

Oferujemy również różnorodne pręty, w tym pręty płaskie, wykonane ze stali żarowej. Ten rodzaj stali wyróżnia się odpornością na temperatury rzędu 1000°C. Stop ten posiada w swoim składzie niewiele węgla (zwykle do 0,2%), wyróżnia się również udziałem chromu, przeważnie wyższym, niż 12%, a także licznymi domieszkami, takimi jak glin, krzem, molibden, wanad, wolfram, tytan i kobalt.

Płaskowniki ze stali narzędziowej

Stal narzędziowa wyróżnia się wysoką twardością, odpornością na ścieranie, odkształcanie i przegrzanie. Z tego względu, znajduje zastosowanie w produkcji narzędzi, elementów przyrządów pomiarowych oraz uchwytów. W naszej ofercie znajdziesz wykonane z tego gatunku stali pręty, w tym pręty płaskie.

Płaskowniki w naszej ofercie

Nasza firma oferuje szeroką gamę płaskowników (prętów płaskich), wykonanych z różnorodnych gatunków stali. Zamówisz u nas m.in.:

Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły naszej oferty!