Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Tytuł projektu:
Wdrożenie strategii eksportowej dla firmy POLSTAL

Projekt realizowany od 01.10.2013 – 30.09.2015
Wartość projektu 531 192,80 PLN
Kwota dofinansowania 399 019,60 PLN

 

Innowacyjna gospodarka - Narodowa strategia spójności